.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
บายบ๊ายครับ แล้วค่อยเจอกันนะครับ
 
แล้วอ๊วะจะเล่าใหัฟังนะ